Ayurveda

AYURVEDA


AYURVEDA - KUNSKAPEN OM LIVETAyurveda betyder ren kunskap om livet och är en av världens äldsta hälsokunskaper. Den har praktiserats och utvecklats i Indien under väldigt lång tid. Det finns skrifter som är 5000 år gamla och den muntliga traditionen är mycket äldre än så. Ayurvedan är en dynamisk kunskap som anpassat sig och utvecklats efter hur våra samhällen sett ut. De universella kunskaperna som Ayurvedan grundar sig på är dock tidlösa och oförändrade.


Genom Ayurveda lär vi oss att förstå oss själva och vår omgivning. Ayurveda baserar sin kunskap på naturen och dess rytmer och ger förståelse för hur vi påverkas av vår omgivning, livsstil, kroppstyp och personlighet. Allting är sammansatt av de fem elementen och inom Ayurvedan delar man upp dem i tre energier som kallas doshor; Vata (luft och rymd), Pitta (eld) och Kapha (jord och vatten).  Doshorna reglerar allt i vår kropp och sinne. De har olika funktioner och ansvarsområden och alla behövs för att vi ska fungera. Vi människor är olika och Vata, Pitta och Kapha bildar vårt psykosomatiska uttryck.


Inom Ayurveda ser man det som vårt normaltillstånd att vara frisk. Hälsa är så mycket mer än frånvaro av sjukdom. Att vårda det friska för att uppleva mer av livet. Sjukdomar skapas av obalanser och är en avvikelse från vårt normala tillstånd. Den Ayurvediska kunskapen bygger på att ha en balans mellan de tre doshorna för att ha god hälsa och genom självinsikt och förståelse för vad som påverkar oss genom våra fem sinnen och vårt medvetande, kan vi skapa balans på ett mentalt, fysiskt och andligt plan. Sjukdomsbehandlingen inom Ayurveda bygger på att återupprätta balansen mellan de tre doshorna och på detta vis ge kroppen möjlighet att läka sig själv. Med hjälp av Ayurvedan ges möjlighet till balans på flera plan och inte bara botandet av själva symtomet.


Ayurvedan ger oss kunskap om livet och vi kan på så vis bli mästare i våra egna liv. Vi ges en möjlighet att ta tillvara det livet ger, för att vi ska uppnå vår högsta potential.
Vill du veta mer om Ayurveda?Boka in en workshop för


dig och dina vänner


eller boka in dig på en


av Laxmis allmänna workshops.
Ring 070-723 58 23

Mejla info@laxmiayurveda.se

Aktuellt 

       En dag i Stillhet och Närvaro

        Lördag 16 feb 2019 kl 12.30


        
 

Copyright @ All Rights Reserved

LAXMI AYURVEDAKontakta ossLaxmi


E-post: info@laxmiayurveda.se

Telefon: 070-723 58 23

www.laxmiayurveda.se